Anàlisi de la situació

El projecte FAIRCOM té com a objectiu dissenyar i promoure un model eficaç i eficient de compensació justa i adequada per a les víctimes de delictes sexuals a la Unió Europea. 
En l’última dècada, la situació de les víctimes de la delinqüència i la protecció dels seus drets ha rebut una atenció més gran, tant a nivell de la Unió Europea com de cada estat membre, mitjançant l’adaptació de diverses directives relacionades. El dret de les víctimes a una indemnització justa i adequada és considerat com una de les necessitats bàsiques, ja que pot proporcionar recursos econòmics per, com a mínim, obtenir un tractament de salut física i mental adequat i algun tipus de reconeixement del trauma patit. El sistema de justícia penal s’ha de centrar en les necessitats de les víctimes per tal de facilitar-los l’accés a una compensació adequada pel dolor i el sofriment que han patit, amb independència de la seva nacionalitat.  
Malgrat que gairebé tots els estats membres de la UE han dut a terme la transposició legal de les directives mencionades, segons l’informe recent del Comitè del Parlament Europeu sobre les Llibertats Civils, Justícia i Assumptes Interns, i el Comitè sobre els Drets de les Dones i la Igualtat de Gènere, la polèmica sobre la seva aplicació i eficiència pràctiques es manté oberta a diversos països. 
En general, les víctimes de delinqüència poden obtenir una compensació monetària per les lesions i / o els danys que hagin patit mitjançant dues fonts de compensació: l’agressor o l’Estat. A més, moltes condicions i aspectes procedimentals varien d’estat a estat i aquesta situació es tradueix en un tractament desigual de la víctima en funció del lloc del delicte, aspecte que comporta un gran obstacle per rebre una compensació justa i adequada tant per per a les víctimes nacionals com per a les transfrontereres. 
En conseqüència, FAIRCOM té l’objectiu d’establir estàndards mínims a tota la UE sobre la indemnització a les víctimes de delictes sexuals per contribuir a una implementació més coherent i consistent de la Directiva 2004/80 / CE relativa a la indemnització a les víctimes de delictes i la Directiva 2021/29 / UE que estableix normes mínimes sobre els drets, suport i protecció de les víctimes del delicte.  
FAIRCOM preveu canviar l’actual paradigma sobre les pobres compensacions a les persones que van patir delictes sexuals mitjançant el diagnòstic de barreres normatives i organitzatives, i la identificació i el desenvolupament de bones pràctiques. D’aquesta manera es vol facililtar i potenciar que aquestes víctimes reclamin i exerceixin el seu dret a una indemnització.