Universitat Carlos III de Madrid (UC3M)

Referent: Director of Dpt. Helena Soleto Muñoz

Universitat Carlos III de Madrid (UC3M) és una universitat pública creada per una llei del Parlament espanyol el 5 de maig de 1989. Des del principi es pretenia que fos una universitat innovadora, que proporcionés docència de la màxima qualitat i que es centrés principalment en la investigació.

UC3M continua mantenint la seva destacada posició en la nova edició del QS Top 50 Under 50 Ranking, es troba en el número 34 del món i en la posició número 12 d’Europa. Aquesta classificació avalua les 50 millors universitats mundials que tenen menys de 50 anys.

UC3M és membre de xarxes internacionals com YERUN (Young European Research Universities Network) a Brussel·les juntament amb els seus associats a Alianza 4U, que és una aliança formada per les següents universitats: Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, UC3M i Pompeu Fabra. Aquesta aliança estratègica d’universitats de Madrid i Barcelona realitza gairebé un terç de totes les investigacions fetes a Espanya. A més, des del 2009 UC3M és un Campus d’Excel·lència Internacional, una qualificació atorgada pel Ministeri d’Educació. Hi ha hagut un impuls per atraure talent investigador i docent a través dels programes CONEX (Connecting Excellence) i Prefessors of Exellence Programs (programa de Professors d’Excel·lència). UC3M també promou les relacions entre empreses i la Universitat, cosa que la converteix en la segona universitat espanyola amb més èxit en termes de productivitat de la investigació.

Destaca més que qualsevol altra universitat espanyola pel que fa al focus internacional, segons el rànquing de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (Fundació per al Coneixement i el Desenvolupament – CyD), que té com a missió promoure la contribució de les universitats al desenvolupament econòmic i social d’Espanya. Entre les universitats espanyoles, ofereix el major nombre de titulacions bilingües o impartides completament en anglès, amb un total de 27 (67% de les titulacions ofertes). La Universitat ha signat 924 acords de mobilitat internacional amb universitats de 60 països. És una de les millors universitats d’Espanya i d’Europa pel que fa al nombre d’estudiants que participen al programa europeu de mobilitat Erasmus +.

El Departament de Dret Penal i Processal i Història del Dret de la Universitat Carlos III de Madrid és l’encarregat d’ensenyar estudiants universitaris i ofereix dos màsters: Màster en Dret Processal Penal i Penal i Màster en Mediació, Negociació i Resolució de Conflictes. Els professors d’aquest departament també dirigeixen estudis de doctorat.

Té una llarga experiència en la realització d’investigacions en diverses àrees, sobretot en els projectes:

  • “Tractament processal de les víctimes de violència sexual: participació, objecte de l’evidència i interpretació social a les xarxes” (gener de 2019 – gener de 2022)
  • Finançament multitudinari “Reparació per a les víctimes de violència sexual” (juny de 2018 – juny de 2019)
  • “Acompanyant en la introducció de la justícia reparadora en el sistema penal juvenil de Xile” (novembre 2017- abril 2018)
  • “Preparació i ensenyament en justícia restaurativa per a jutges i fiscals de la República de Kazakhstan” (maig – novembre de 2017)
  • “L’eficiència de la reparació de les víctimes al segle XXI: procés penal, justícia negociada i justícia restaurativa” Gener 2016 – Desembre 2018
  • “Desenvolupament del manual de mediació civil” (2015-2016)
  • “Desenvolupant la formació judicial per a la justícia restaurativa: cap a un enfocament europeu” (gener 2013 – setembre 2014)
  • “Mediació penitenciària en institucions penitenciàries per a dones a Ezeiza (Argentina)” (2013)
  • “Condemna del tribunal sobre identificació de l’acusat: proves científiques vs testimonis”, (gener 2012 – juny 2015)

Equip

Prof. Helena Soleto Muñoz – Lead Investigator – UC3M, Espanya

Contacte: helena.soleto@uc3m.es

URL: https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Organismo_C/1371206561580/1371206561649/Helena_Soleto_Munoz

Helena Soleto es va doctorar a la Universitat Carlos III de Madrid el 2000, on actualment és professora de Dret Processal des del 2007. També és cap del màster sobre mediació, negociació i resolució de conflictes, cap del màster de Dret Processal Penal i Penal,  membre permanent de la Comissió Nacional de Codificació, i  subdirectora de l’Institut Alonso Martínez de Justícia i Litigis. Va impulsar i dirigir el Programa de Mediació en jutjats de Getafe i Leganés i el Programa de Mediació Hipotecària i Veïnal. Helena assessora el Col·legi d’Advocats de Madrid en matèria de Dret Col·laboratiu i és membre de la Junta Directiva de l’Associació Internacional GEMME (Grup Europeu de Magistrats per la Mediació). A més d’ensenyar a la Universitat Carlos III de Madrid i altres universitats espanyoles, ha estat professora convidada a la Université París X Nanterre i professora convidada a la Harvard Law School. Va ser investigadora principal de diversos projectes de recerca nacionals i europeus i ha estat autora de set monografies, més de cinquanta capítols de llibres i 30 articles de revistes. Les seves àrees de recerca: evidències científiques, ADR, victimització, justícia restaurativa, tractament processal de les víctimes de violència sexual.

Prof. Aurea Grané – Data Scientist

Contacte: aurea.grane@uc3m.es

URL: www.est.uc3m.es/agrane

Professora d’Estadística a la Universitat Carlos III de Madrid (Espanya). Es va doctorar en Matemàtiques a la Universitat de Barcelona (1999). Els seus camps d’interès són l’anàlisi de dades funcionals i multivariants, la detecció de valors atípics, les proves d’adaptació i les mètriques de la llei. La professora Grané també treballa en projectes d’investigació social amb la Creu Roja Espanyola i el conseller general de la professió jurídica espanyola (Consejo General de la Abogacía Española). Codi ORCID 0000-0003-0980-6409

Dr. Anna Fiodorova – Researcher

Contacte: anna.fiodorova@uc3m.es

URL: http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_derecho_penal_procesal_historia/area_derecho_procesal/personal/anna_fiodorova

Anna Fiodorova es va llicenciar en Dret i va cursar el seu Màster a la Universitat Mykolas Romeris de Vílnius, Lituània. És doctora en dret processal per la Universitat Carlos III de Madrid i actualment treballa com a professora i investigadora en dret processal a la Universitat Carlos III de Madrid. Abans d’aquest càrrec, va ser inspectora de policia a Lituània, on va ocupar diversos càrrecs responsables de la cooperació internacional, entre ells el de consellera de policia a la Representació Permanent de Lituània a la Unió Europea. Les seves àrees de recerca inclouen: cooperació policial i judicial, victimització, tribunal internacional, dret humanitari.

Dr. Belén Hernández Moura – Researcher

Contacte: behernan@der-pu.uc3m.es

URL: https://researchportal.uc3m.es/display/inv44023

Belén Hernández Moura és doctora per la Universitat Carlos III des de 2018, i va rebre el Premi Extraordinari de Doctorat. Actualment és professora adjunta del Departament de Dret Penal i Processal i Història del Dret on imparteix classes dins del programa de grau i postgrau en anglès i castellà. Els seus interessos de recerca inclouen el paper de la víctima dins dels processos penals, la justícia restaurativa i com s’implementa des d’una perspectiva processal i l’anàlisi de mecanismes alternatius de resolució de conflictes com a mitjans d’accés a la justícia. Ha participat en diversos projectes de recerca competitius i ha visitat diverses universitats espanyoles i europees com a professora visitant.

L’equip d’investigació de la UC3M també compta amb el suport de Ana Garrocho Salcedo,Amaya Arnáiz Serrano,Pilar Otero González,Raquel López Jiménez, Irene de Lamo Velado.