L’equip del Projecte FAIRCOM

EL PROJECTE FAIRCOM REUNEIX 6 PARTICIPANTS DE 5 PAïSOS EUROPEUS AMB diverses i COMPLEMENTÀRIES HABILITATS, DIFERENTS CONEIXEMENTS I VARIADA EXPERIÈNCIA EN L’ÀMBIT DE LA COMPENSACIÓ A VÍCTIMES DE DELICTES SEXUALS.

En particular, hi ha dos tipus de participants per garantir diverses perspectives de visualització del problema de la compensació:

 • Instituts acadèmics i de recerca, que contribuiran amb la seva experiència jurídica i tècnica a dur a terme activitats d’anàlisi, desenvolupament i formació.
 • Organitzacions en representació de les víctimes, que treballen directament amb les víctimes, presten serveis de suport i que asseguraran un enfocament totalment centrat en les víctimes durant la fase analítica i de desenvolupament, i tindran un paper clau en la transferència dels resultats del projecte.

Els membres de FAIRCOM són:

 • Universidad Carlos III de Madrid (Espanya). El grup de recerca està format per professionals especialitzats en procediments penals, justícia restaurativa i violència de gènere. Se centren especialment en la justícia restaurativa: millora del paper de la víctima en el procés, compensació econòmica, restauració emocional i física, millora de l’assistència. Col·laboren estretament amb la policia espanyola, la Creu Roja, el Col·legi d’Advocats espanyol i la Fiscalia del Consell General del Poder Judicial.
 • Universitat de Sassari (Itàlia). El grup de recerca que participa està format per psicòlegs i advocats, i la seva activitat se centra en la justícia reparadora, especialment amb un enfocament centrat en la víctima. Tenen més de 20 anys d’experiència en anàlisi teòrica, investigació i intervenció en matèria de violència sexual. Entre 2009 i 2011 van coordinar el projecte de la UE centrat en la violència sexual contra nens i joves. Actualment, implementen un projecte pilot sobre justícia restaurativa juntament amb la Institució Penitenciària de Nuchis i el municipi de Tempio Pausania.
 • Union of Women Associations of Heraklion Prefecture (Greece) (Unió d’Associacions de Dones de la Prefectura d’Heraklion, Grècia)Aquesta ONG ofereix serveis de suport per a dones i nens maltractats, com ara suport psicològic, assessorament legal, etc. Gestiona la línia telefònica d’emergència 24/7 i el refugi per a dones víctimes de violència domèstica. Aquesta entitat participa en xarxes nacionals i internacionals de protecció i promoció dels drets humans (WAVE Network, EUROCHILD, Fundació Anna Lindh) i col·labora estretament amb institucions locals i institucions governamentals..
 • Stichting VU (Netherlands) (Universitat d’Amsterdam, Països Baixos). El seu grup de recerca està format per un advocat criminalista, dos advocats civils, un victimòleg i un
  psicòleg. El grup té coneixements experts sobre representació legal i indemnització
  de les víctimes de delictes greus, inclosa la violència sexual. El grup té una estreta col·laboració amb l’organització holandesa de suport a les víctimes, que dona suport a més de 7500 víctimes de violència sexual a l’any. També tenen estretes connexions amb The Dutch Compensation Fund, que compta amb una extensa xarxa de professionals que assisteixen a les víctimes de delictes greus..
 • Centre MARTA (Letònia) és una ONG que proporciona suport i assistència professional (treballadora social, psicòlegs, psicoterapeutes, advocades i altres especialistes) a dones de Letònia: no ciutadanes i migrants, dones amb ingressos baixos i dones a l’atur, dones
  víctimes de tràfic de persones i violència domèstica. El Centre MARTA treballa per garantir la justícia de les víctimes de violència, proporcionant suport directe a les víctimes, ajudant en els litigis i treballant en la millora dels processos jurídics i en l’educació de les parts interessades
 • Universitat Oberta de Catalunya (Espanya). El grup de recerca que participa (“Sistema de
  justícia penal”) se centra en la victimologia, la justícia restaurativa i el sistema de sancions penals. En particular, el seu investigador principal, Josep Tamarit, té una àmplia experiència en el camp dels menors víctimes de delictes sexuals, liderant, entre d’altres, el Projecte de recerca “La victimització sexual de menors i la seva protecció penal” (2013-2016) promogut pel Ministeri Espanyol de Ciència i Competitivitat.