Resultat i Materials

Resultat

L’impacte previst en els grups objectiu dels professionals de la professió jurídica és millorar les seves competències professionals en el procediment d’indemnització de les víctimes, facilitar la seva feina i augmentar-ne l’eficiència mitjançant un sistema de compensació millorat i les bones pràctiques desenvolupades.

Gràcies a aquests assoliments, els proveïdors de suport a les víctimes estaran millor preparats per oferir assistència més adequada i qualificada a les víctimes de delictes sexuals orientant-los sobre com obtenir la indemnització, quin és el procediment, els requisits administratius, etc. Els beneficiaris finals directes del projecte seran les víctimes de violència sexual, ja que podran:

 • Obtenir accés a informació més estructurada i fàcil d’utilitzar sobre els sistemes de compensació.
 • Obtenir una millor assistència per part dels professionals de l’advocacia i de les organitzacions de suport a les víctimes.
 • Millorar la possibilitat d’obtenir una indemnització justa i adequada pel dany sofert.

Tenint en compte el gran abast de les activitats del projecte, els resultats esperats del projecte FAIRCOM són:

 • Augment de la capacitat dels professionals nacionals per encarar la qüestió de la indemnització a les víctimes.
 • Millora de la sensibilització i del coneixement de la ciutadania sobre els drets de les víctimes a una indemnització a 5 països participants a la UE i a nivell general de la UE.
 • Reforç de la cooperació entre les autoritats nacionals competents, les ONG i les organitzacions professionals en l’àmbit del dret a la indemnització de les víctimes.
 • Millora de la qualitat dels serveis prestats per les organitzacions de suport a les víctimes en relació amb la indemnització.

Materials del projecte

 • Base de dades de proveïdors de suport a les víctimes.
 • Plataforma d’informació europea en línia.
 • Directrius sobre bones pràctiques en matèria de règim de compensació.
 • Tallers locals, seminari transnacional.