Result and Output

Plānotā projekta ietekme ir uzlabot praktizējošo juristu profesionālo kompetenci seksuālās vardarbības upuru kompensāciju jautājumos, atvieglot juristu darbu un veicināt tā efektivitāti, uzlabojot kompensāciju piešķiršanas sistēmu un attīstot labās prakses piemērus.

Rezultātā atbalsta pakalpojumu sniedzēji būs labāk sagatavoti nodrošināt atbilstošāku un kvalificētāku palīdzību seksuālas vardarbības upuriem, sniedzot norādījumus par to, kā saņemt kompensāciju, kāda ir tās saņemšanas procedūra, kādas ir administratīvās prasības utml. Šī projekta aktivitāšu patiesie labuma guvēji būs seksuālās vardarbības upuri, kas tiešā veidā gūs labumu no projekta rezultātiem:

 • Gūstot piekļuvi strukturētākai un lietotājam draudzīgākai informācijai par kompensāciju piešķiršanas sistēmām;
 • Saņemot labāku atbalstu no praktizējošiem juristiem un cietušo atbalsta organizācijām;
 • Būs veicināta iespēja saņemt taisnīgu un atbilstošu kompensāciju par piedzīvoto kaitējumu.

Projekta aktivitāšu plašais mērogs paredz nozīmīgus projekta FAIRCOM rezultātus:

 • Uzlabota projekta dalībvalstu speciālistu kapacitāte risināt seksuālās vardarbības upuru kompensāciju jautājumu;
 • Veicināta sabiedrības izpratne un zināšanas par upuru tiesībām saņemt kompensāciju 5 ES projekta dalībvalstīs kā arī kopumā ES līmenī;
 • Stiprināta sadarbība starp valsts iestādēm, NVO un profesionālajām organizācijām, kas darbojas upuru tiesību aizstāvībā;
 • Uzlabota cietušo atbalsta pakalpojumu sniedzēju organizāciju darba kapacitāte un kvalitāte, kas saistīta ar kompensāciju saņemšanu.

Projekta tiešie rezultāti

 • Cietušo atbalsta pakalpojumu sniedzēju datu bāze
 • Eiropas līmeņa informatīva platforma tiešsaistē
 • Labās prakses vadlīnijas jautājumos, kas saistīti ar kompensāciju piešķiršanas sistēmu
 • Vietējās darbnīcas, starptautisks seminārs