FAIRCOM Project

Contributing to improve an efficient and effective model for fair and appropriate compensation to victims of sexual crimes in the EU it.

RE-TREAT Project

Boosting changes in the criminal proceedings within the justice systems in order to improve their responsiveness to particular needs of victims of sexual crimes

FAIRCOM – 4th Consortium Meeting

Šodien Spānijā, Grieķijā, Nīderlandē, Latvijā, Nīderlandē un Itālijā notika pēdējā konsorcija sanāksme saistībā ar Eiropas projektu, kas veltīts kompensācijām seksuālās vardarbības upuriem. Starp partneru ražotajiem produktiem ir: – ziņojumus par… Read…

FAIRCOM – Compensation Guidelines

Viens no galvenajiem FAIRCOM projekta mērķiem ir panākt, lai seksuālās vardarbības upuru kompensācijas procesu varētu izmantot visās ES valstīs. Projekta partneri ir strādājuši pie šī mērķa sasniegšanas vairāk nekā gadu,… Read…

Stay informed on FAIRCOM and RE-TREAT Projects

Sign up for the free newsletter and follow the developments of the FAIRCOM and RE-TREAT Projects: the release of manuals, the launch of the support database for victims of violence, events and much more!

Name (required):
Email (required):
Country (required):
Occupation (required):