FAIRCOM – 4th Consortium Meeting

Šodien Spānijā, Grieķijā, Nīderlandē, Latvijā, Nīderlandē un Itālijā notika pēdējā konsorcija sanāksme saistībā ar Eiropas projektu, kas veltīts kompensācijām seksuālās vardarbības upuriem.

Starp partneru ražotajiem produktiem ir:
– ziņojumus par valsts vai noziedzīgā nodarījuma izdarītāja kompensāciju cietušajam;
– valsts pamatnostādnes kompensācijas saņemšanai;
– rokasgrāmata par kompensācijas palīdzību (drīzumā mūsu tīmekļa vietnē).

Projekta pēdējos mēnešos mēs apmācīsim iesaistītos speciālistus un izplatīsim iegūtos rezultātus, izmantojot.
– semināri juridisko profesiju pārstāvjiem;
– semināri sociālajiem darbiniekiem;
– vietējais pasākums ar iedzīvotājiem, lai pastāstītu par šo mēnešu darbu.