FAIRCOM – 4th Consortium Meeting

De laatste consortiumvergadering van het Europese project gewijd aan de schadeloosstelling van slachtoffers van seksueel geweld werd vandaag gehouden in Spanje, Griekenland, Nederland, Letland en Italië.

Onder de door de partners geproduceerde producten zijn:
– verslagen over schadeloosstelling door de staat of de dader ten gunste van het slachtoffer;
– nationale richtsnoeren voor het verkrijgen van schadevergoeding;
– handboek over bijstand bij schadeloosstelling (binnenkort op onze website).

In de laatste maanden van het project zullen wij de betrokken professionals opleiden en de verkregen resultaten verspreiden door
– workshops voor juridische professionals;
– workshops voor maatschappelijk werkers;
– plaatselijk evenement met de bevolking om deze maanden van werk te vertellen.