Slachtofferhulp Databank

Deze pagina bevat de Slachtofferhulp Databank, die de contactgegevens verzamelt van verschillende Europese organisaties die slachtoffers van seksuele misdrijven helpen.

Deze online kaartendatabase is beschikbaar in het Engels, terwijl de gegevens met betrekking tot nationale organisaties in de nationale talen zullen worden verstrekt.

Voor meer informatie over schadeloosstelling door de staat en de dader zijn er informatietabellen opgesteld, die beschikbaar zijn in de nieuwe rubriek Informatie over schadeloosstelling.