El Projecte FAIRCOM

FAIRCOM ESTÀ FINANÇAT PER L’European Union Justice Program (2014-2020). ACORD DE FINANÇAMENT: 847360 — FAIRCOM — JUST-AG-2018/JUST-JACC-AG-2018

El principal objectiu del projecte FAIRCOM és establir i promoure un model eficient i eficaç de compensació justa i adequada per a les víctimes de delictes sexuals a la UE:

  • Analitzant els marcs legals nacionals que regulen les indemnitzacions de les víctimes i la seva eficiència pràctica per identificar les principals barreres i diferències entre les legislacions.
  • Identificant les millors pràctiques en aquest camp.
  • Elaborant directrius internacionals sobre el sistema de compensació adaptat a les seves necessitats.
  • Implementant activitats de formació per a professionals del sistema de justícia i serveis de suport a víctimes.
  • Sensibilitzar els actors que tracten el fenomen.

FAIRCOM té com a objectiu establir normes mínimes comunitàries sobre la indemnització a les víctimes de delictes sexuals per contribuir a una implementació més coherent de la Directiva 2004/80 / CE relativa a la indemnització per delictes i la Directiva 2012/29 / UE que estableix normes mínimes sobre els drets, suport i protecció de les víctimes de delictes.

Els objectius específics del projecte FAIRCOM són:

  • Reforçar l’eficàcia en la concessió d’indemnitzacions a les víctimes de delictes sexuals en cinc estats membres de la UE.
  • Millorar el coneixement i les competències dels professionals dels sistemes de justícia i dels professionals que treballen en els serveis de suport a les víctimes sobre la implementació d’una compensació justa i adequada a les víctimes de delictes sexuals.
  • Incrementar en les víctimes la consciència i l’accés a la informació sobre les oportunitats i els procediments d’indemnització.
  • Intensificar la cooperació entre les autoritats nacionals competents, les ONG i les organitzacions professionals en l’àmbit del dret a la indemnització de les víctimes.