Latvia

Victim Support in Austria Victim Support in Denmark Victim Support in Finland Victim Support in Italy Victim Support in Lithuania Victim Support in Spain Victim Support in Cyprus Victim Support in Estonia Victim Support in Greece Victim Support in Latvia Victim Support in Netherlands Victim Support in UK

Victim Support in Austria

Victim Support in Denmark

Victim Support in Finland

Victim Support in Italy

Victim Support in Lithuania

Victim Support in Spain

Victim Support in Cyprus

Victim Support in Estonia

Victim Support in Greece

Victim Support in Latvia

Victim Support in Netherlands

Victim Support in UK


Address: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Valsts:
Īss apraksts: Organizācija “Skalbes” izveidota 1997.gadā. Organizācijas darba mērķis ir emocionālā atbalsta sniegšana riska grupas personām, kā arī palīdzības sniegšana personām, kas pārdzīvojušas vardarbību, un tās novēršana.
Kontaktpersona: Administrators / Administrator
Telefona numurs: 24/7 crisis support helpline) 0037124551700 (Administrācija / Administration); 116006 (Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem
E-pasts saziņai: skalbes@skalbes.lv
Interneta adrese: http://www.skalbes.lv
Address: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050, Latvija
Valsts:
Īss apraksts: Juridiskās palīdzības administrācija (turpmāk – administrācija) ir tieslietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Telefona numurs: 80001801 toll-free information line
E-pasts saziņai: jpa@jpa.gov.lv
Interneta adrese: https://jpa.gov.lv