ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LEUVEN – ΒΕΛΓΙΟ

ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LEUVEN – ΒΕΛΓΙΟ

https://www.kuleuven.be/

Τμήμα: Ινστιτούτο Εγκληματολογίας του Leuven (LINC)

Ιδρυθέν τον Ιανουάριο του 2007, το Ινστιτούτο Εγκληματολογίας του Leuven (LINC) αποτελείται από περίπου ενενήντα καθηγητές, PhD ερευνητές και βοηθούς που εμπλέκονται στην εγκληματολογική έρευνα και εκπαίδευση εντός της Νομικής Σχολής του KU Leuven.

Η έρευνα εντός του LINC χωρίζεται σε 8 ερευνητικές ζώνες και η εργασία του έργου RE-TREAT εμπίπτει στο πεδίο της τέταρτης ερευνητικής ζώνης «Επανορθωτική Δικαιοσύνη και Θυματολογία». Εντός αυτής της ερευνητικής ομάδας σειρά επιστημονικών ερευνών στις εμπειρίες των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης έχει πραγματωθεί, συμπεριλαμβανομένων και έργων ενασχόλησης με επιβιώσαντες σεξουαλικής κακοποίησης που έλαβαν χώρα εντός της Καθολικής εκκλησίας, αλλά και έργα που μελετούν την πιθανότητα επανορθωτικής δικαιοσύνης σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας.

Τρία μέλη του προσωπικού του LINC θα εμπλακούν στο έργο Re-TREAT. Η Monique Anderson, μια υποψήφια διδάκτορας που η διδακτορική της έρευνα μελετά τα έννομα συμφέροντα ατόμων που κακοποιήθηκαν όταν ήταν νέα από άλλο παιδί, προερχόμενο από τον οικογενειακό τους κύκλο. Η Evelien Claes είναι μια ερευνήτρια που συμμετέχει στα προγράμματα επιπέδου Bachelor and Master του KU Leuven επί του αντικειμένου της επανορθωτικής δικαιοσύνης και της θυματολογίας. Το έργο θα εποπτεύεται από τον Καθηγητή Doctor Antony Pemberton, ο οποίος έχει εκδώσει πάνω από 80 άρθρα, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων για το θέμα της θυματολογίας.

 

Καθηγητής Antony Pemberton

Ο Antony Pemberton (1975, Λονδίνο, ΗΒ) είναι κατά το παρόν Καθηγητής Επανορθωτικής Δικαιοσύνης στο Ινστιτούτο Εγκληματολογίας του Leuven και Κύριος Ερευνητής στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Εγκλήματος και την Επιβολή Δικαίου(NSCR) στο Άμστερνταμ. Ως μέρος της δεύτερης θέσης του, είναι διορισμένος στο Πανεπιστήμιο Tilburg ως καθηγητής Θυματολογίας. Η έρευνά του αποτελεί μια ευρέως φάσματος απόπειρα να αποκτηθεί περισσότερη θέαση στις θυματολογικές οπτικές της δικαιοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιεί ποικιλία επιστημονικών πηγών, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής επιστήμης, της κοινωνικής και ηθικής ψυχολογίας, της εγκληματολογίας, της δικαστικής ψυχολογίας, του ηθικού και ποινικού δικαίου. Μεγάλο μέρος της δουλειάς του διαθέτει ισχυρή θεωρητική έμφαση, αλλά περιλαμβάνει επίσης και εμπειρικές μελέτες, ενώ διατηρείται μια ξεκάθαρη σύνδεση με την προσανατολισμένη προς τα θύματα πολιτική και άλλες πρακτικές εφαρμογές.  Ο Antony έχει δημοσιεύσει πάνω από 80 άρθρα, βιβλία και κεφάλαια σε βιβλία για τη θεματική της θυματολογίας. Μεταξύ άλλων έχει συν-συγγράψει ένα βιβλίο για τα θύματα τρομοκρατίας, έχει συν-επιμεληθεί έναν τόμο για τα θύματα διεθνών εγκλημάτων, έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων που συνδέουν την κοινωνική και κλινική ψυχολογία με την θυματολογία στο πλαίσιο των θεωριών της επανορθωτικής δικαιοσύνης και έχει ολοκληρώσει αξιολογήσεις της επίδρασης της κατάθεσης Ολλανδών θυμάτων, της διαμεσολάβησης στις ποινικές διαδικασίες και το Γενικό Πλαίσιο Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα στις ποινικές διαδικασίες. Είναι τακτικός επόπτης επτά διδακτορικών φοιτητών. Ως σύμβουλος της ΕΕ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων. Το 2013 βραβεύτηκε ατομικά με το VENI-grant από το Ολλανδικό Ίδρυμα Επιστήμης (NWO). Το 2015 η διδακτορική του φοιτήτρια Eva Mulder βραβεύτηκε ως Ερευνήτρια – Ταλέντο από τον ίδιο οργανισμό. Ως ο κύριος φορέας προτάσεων, το 2018 τιμήθηκε με το COST-Action (CA18121) για την Πολιτισμική Θυματολογία. Η δράση θα διεξαχθεί από το 2019 έως το 2023.

 

Dr Monique Anderson

Επιπλέον από την έρευνα για το έργο RE-TREAT, η Monique διεξάγει επίσης έρευνα για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής RE-JUSTICE, το οποίο θα σχεδιάσει, θα διαμοιράσει και θα αξιολογήσει την εκπαίδευση δικαστών και εισαγγελέων στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία σχετικά με την επανορθωτική δικαιοσύνη. Η Monique είναι επίσης συν-υπεύθυνη της τέταρτης ομάδας εργασίας (θυματολογία σε νέους και αναδυόμενες κουλτούρες), της δράσης COST Action 18121 στην Πολιτισμική Θυματολογία. Η Monique διεξάγει επίσης τη δικτατορική της έρευνα η οποία μελετά τις ανάγκες δικαιοσύνης ατόμων που, όταν ήταν νέοι, κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από άλλο παιδί, μέλος του οικογενειακού τους κύκλου.

Πριν την θέση του Υπευθύνου του Ευρωπαϊκού Forum για την Επανορθωτική Δικαιοσύνη, οι προηγούμενοι ρόλοι της Monique στο Ηνωμένο Βασίλειο περιελάμβαναν: Συντονιστής Εγκλήματος Γειτνίασης και Δικαιοσύνης (Μονάδα Εγκλήματος Γειτνίασης και Δικαιοσύνης Υπουργείου Εσωτερικών), Συντονιστής Κοινωνικής Ασφάλειας, ρόλοι εντός Ομάδων Νεανικής Παραβατικότητας και Λειτουργός Εγκλείστων. Η Monique έχει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εγκληματολογία, PGdip στην Δικανική και Δικαστική Ψυχολογία και BSc στις Ψυχολογικές Επιστήμες.

 

Dr Evelien Claes

Η Evelien είναι ερευνήτρια και βοηθός καθηγητή για την ερευνητική ζώνη 4 «Επανορθωτική Δικαιοσύνη και Θυματολογία» και την ερευνητική ζώνη 8 «Τιμωρία και έλεγχος» στο Ινστιτούτο Εγκληματολογίας του Leuven (KU Leuven), το οποίο περιλαμβάνει: συν-διοργάνωση, διδασκαλία και εποπτεία Μεταπτυχιακών διατριβών και μαθήματα για την θεματική της επανορθωτικής δικαιοσύνης και της θυματολογίας και εποπτεία σε πρακτικές ασκήσεις και διατριβών επιπέδου Bachelor για τη θεματική της ποινικής δικαιοσύνης και ευημερίας. Η Evelien αυτό το διάστημα εμπλέκεται στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Eigen Kracht Conferenties ως ανεξάρτητη συντονίστρια, χρησιμοποιώντας τις αρχές των Συναντήσεων της Οικογενειακής Θεραπείας σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν ανηλίκους σε οποιασδήποτε μορφής ανησυχητικών καταστάσεων. Η Evelien κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εγκληματολογία και Bachelor στην Κοινωνική Εργασία.