RE-TREAT Project

Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόγραμμα Δικαιοσύνη (2014-2020).
Η Οδηγία 2012/29/ΕΕ καθιερώνει την εξατομικευμένη αξιολόγηση για όλα τα θύματα εγκλημάτων σε όλα τα Ευρωπαϊκά Κράτη – Μέλη, λαμβάνοντας υπόψιν τόσο τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος όσο και τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, ιδίως όταν πρόκειται για σεξουαλική βία.

Πολυάριθμες ΜΚΟ οι οποίες εκπροσωπούν θύματα, αναφέρουν αρνητικές εμπειρίες από το Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης, όπως η στρεσογόνος και επιθετική διασταυρούμενη εξέταση στο δικαστήριο, η μη επιθυμητή επαφή με τον κατηγορούμενο ή τους υποστηρικτές του ή η χρήση του πρότερου σεξουαλικού ιστορικού από την εισαγγελία σε περιπτώσεις σεξουαλικού αδικήματος.

Το πόρισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την «Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη Γυναικών Θυμάτων Βίας» στις 9 Δεκεμβρίου 2013, δίνει έμφαση στο γεγονός ότι σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης οι διαδικασίες είναι εκτενείς και χρονοβόρες, υπάρχουν υψηλά επίπεδα μεταμέλειας – φθοράς και διαφθοράς, χαμηλά επίπεδα καταδίκης και πρακτικές διακρίσεων οι οποίες έχουν ως συνέπεια την δημιουργία σοβαρών εμποδίων για τις γυναίκες θύματα βίας που αποζητούν δικαιοσύνη.

Παρόλα αυτά, τα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων συχνά επαναθυματοποιούνται από το Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης το οποίο δεν είναι προσαρμοσμένο στα δικαιώματα και τις ανάγκες τους. Οι επαγγελματίες στερούνται των δεξιοτήτων και της εξειδίκευσης στη διαχείριση θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων. Απώτερος στόχος του έργου RE-TREAT είναι η προαγωγή διαδικαστικών και οργανωτικών αλλαγών στις διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης εντός των Συστημάτων Ποινικής Δικαιοσύνης στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα προκειμένου να βελτιωθεί η απαντητικότητά τους στις ιδιαίτερες ανάγκες των θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων.

Ως εκ τούτου, το RE-TREAT συνεισφέρει στην προτεραιότητα της πρόσκλησης που σχετίζεται με τα δικαιώματα των θυμάτων, μέσω της βελτίωσης της πρακτικής εφαρμογής της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ.

 

Σχεδιασμός Εργασιών & Κύρια επιτεύγματα:

  • Ανάλυση εμποδίων, τρόπων αντιμετώπισης και επιβλαβών πρακτικών στη διαχείριση θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων κατά τις διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης,
  • Αναγνώριση καλών πρακτικών στο εν λόγω πεδίο,
  • Δημιουργία προτάσεων σχετικά με την εδραίωση δικαστικών αρχών αναφορικά με τη διαχείριση θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων κατά τις διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης,
  • Δημιουργία Εγχειριδίου Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών δράσεων για το προσωπικό του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης,
  • Αύξηση της ενημερότητας και της ευαισθησίας μεταξύ των εμπλεκομένων στο εν λόγω φαινόμενο.

 

Αποτελέσματα & επίδραση: 

  • Αναγνώριση εμποδίων και μελανών σημείων που αντιμετωπίζουν τα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων εντός του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης σε 3 Κράτη – Μέλη της ΕΕ,
  • Αύξηση δεξιοτήτων τουλάχιστον 270 επαγγελματιών του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης σε 3 Κράτη – Μέλη της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη αντιμετώπιση των θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων
  • Βελτίωση της ενημερότητας και των γνώσεων της κοινής γνώμης σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων στην συγκεκριμένη προστασία σε 3 Κράτη – Μέλη της ΕΕ και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο