Netherlands

Victim Support in Austria Victim Support in Denmark Victim Support in Finland Victim Support in Italy Victim Support in Lithuania Victim Support in Spain Victim Support in Cyprus Victim Support in Estonia Victim Support in Greece Victim Support in Latvia Victim Support in Netherlands Victim Support in UK

Victim Support in Austria

Victim Support in Denmark

Victim Support in Finland

Victim Support in Italy

Victim Support in Lithuania

Victim Support in Spain

Victim Support in Cyprus

Victim Support in Estonia

Victim Support in Greece

Victim Support in Latvia

Victim Support in Netherlands

Victim Support in UK


Address: in 16 regio’s, verspreid over heel Nederland;
Korte beschrijving: Het Centrum Seksueel Geweld is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp. Bij het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven.
Telefoonnummer: 0031-800-0188
Address: Louis Couperusplein 2 2514 HP Den Haag
Korte beschrijving: Fonds Slachtofferhulp zet zich als onafhankelijke, maatschappelijke organisatie al meer dan 30 jaar in voor slachtoffers in Nederland. Hun doel is dat slachtoffers de juiste hulp ontvangen na een traumatische ervaring, zodat zij een leven kunnen leiden dat niet in het teken staat van slachtofferschap, op basis van eigen veerkracht én met de juiste hulp.
Telefoonnummer: 070 363 59 36
Address: Hooglandse Kerkgracht; 2312HS Leiden, the Netherlands
Korte beschrijving: ICDI is een kennisorganisatie op het gebied van psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren die opgroeien in moeilijke omstandigheden. ICDI heeft ervaring met het onderzoeken van de onderliggende oorzaken van seksueel misbruik van kinderen en heeft beleidsmakers, hulpverleners en zorgverleners geadviseerd over de preventie van en respons op seksueel misbruik van kinderen. ICDI traint ook ngo’s in het implementeren van een effectief kinderbeschermingsbeleid in hun organisaties.
Contactpersoon: Mathijs Euwema
Telefoonnummer: 0031 71 5127420
Contact Email: icdi@icdi.nl
Website adres: http://www.icdi.nl
Address: 11 arrondissementsparketten; 4 ressortsparketten
Korte beschrijving: Onderzoek naar zedendelicten wordt uitgevoerd door de politie onder leiding van de officier van justitie. De officier van justitie beslist aan het eind van het onderzoek of een zaak aan de rechter moet worden voorgelegd en zo ja, welke straf er aan de rechter wordt voorgesteld om op te leggen.
Address: Local
Korte beschrijving: Slachtoffers van zedenmisdrijven kunnen aangifte doen bij de politie. Aan de hand de aangifte kan de politie een onderzoek starten om de dader(s) op te sporen. Voor zedenzaken heeft de politie speciaal opgeleide mensen in dienst: de zedenpolitie. Ook kan de politie doorverwijzen naar de juiste hulpinstanties.
Telefoonnummer: 0900 8844 (vraag naar de zedenpolitie bij u in de buurt)
Address: Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag
Korte beschrijving: Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft financiële compensatie aan mensen die het slachtoffer zijn geworden van een geweldsdelict met ernstig psychisch of lichamelijk letsel als gevolg. Door de geleden schade te vergoeden, erkent het Schadevergoedingsfonds dat de slachtoffers onrecht is aangedaan.
Telefoonnummer: 0031-70 414 2000
Address: Victim Support has numerous offices throughout the country. The headoffice is located in Utrecht.
Korte beschrijving: Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers en nabestaanden hun leven weer op te pakken na een misdrijf, verkeersongeval of andere ingrijpende gebeurtenis. Ze bieden emotionele ondersteuning, begeleiden u in het strafproces en helpen u bij uw schadevergoeding. Hun hulp is gratis.
Telefoonnummer: 0031-900-0101
Address: Postadres LANGZS Stichting LANGZS Maliebaan 20 3581 CP Utrecht
Korte beschrijving: LANGZS is een netwerk van advocaten die zich richten op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De stichting heeft als doel: de deskundigheid van advocaten die slachtoffers bijstaan te vergroten; de positie van slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven te versterken; en aan publieksvoorlichting te doen.
Contact Email: info@langzs.nl
Website adres: http://www.langzs.nl
Address: 26 organisaties in Nederland
Korte beschrijving: Shelter Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Telefoonnummer: 0031-800-2000
Website adres: http://veiligthuis.nl