El Projecte FAIRCOM

FAIRCOM

Finançat per l’European Union Justice Program (2014-2020)
Acord de Finançament: 847360 — FAIRCOM — JUST-AG-2018/JUST-JACC-AG-2018

 

 

L’objectiu principal del projecte FAIRCOM és establir i promoure un model eficient i eficaç perquè les víctimes de delictes sexuals a la UE puguin accedir a una compensació justa i adequada mitjançant:

  • Una anàlisi dels marcs legals nacionals que regulen les indemnitzacions per a les víctimes i la seva eficiència pràctica per identificar les principals barreres i diferències entre les legislacions.
  • La identificació de bones pràctiques en aquest camp.
  • L’elaboració de directrius internacionals sobre el règim de compensació adaptat a les necessitats d’aquestes víctimes.
  • La implementació d’activitats de formació per a professionals jurídics i serveis de suport a les víctimes.
  • La sensibilització dels actors que tracten el fenomen.

FAIRCOM té l’objectiu d’establir estàndards mínims a tota la UE sobre la indemnització a les víctimes de delictes sexuals per contribuir a una implementació més coherent de la Directiva 2004/80 / CE relativa a la indemnització de les víctimes de delictes i la Directiva 2012/29 / UE que estableix normes mínimes sobre els drets, suport i protecció d’aquestes víctimes.

Els objectius específics del projecte FAIRCOM són:

  • Potenciar l’eficàcia en la concessió d’una indemnització a víctimes de delictes sexuals a cinc estats membres de la UE.
  • Millorar el coneixement i les competències dels professionals dels sistemes de justícia i dels que treballen en serveis de suport a les víctimes en la implementació d’una compensació justa i adequada per a les víctimes de delictes sexuals.
  • Incrementar en les víctimes la consciència i l’accés a la informació sobre les oportunitats i els procediments del règim de compensació.
  • Intensificar la cooperació entre les autoritats nacionals competents, les ONG i les organitzacions professionals en matèria del dret a indemnització de les víctimes.